Տրված օրինակներից ընտրի՛ր այն քանորդը, որը համապատասխանում է 9 ·5 արտահայտությանը: