Հաշվի՛ր և դասավորի՛ր արտահայտությունների արժեքներն՝ ըստ նվազման կարգի: 
 
57,52,55
 
 
(Թվերն իրարից անջատի՛ր ստորակետերով, առանց  բացատի):