Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Բաժանում ըստ 5- ի բազմապատկման աղյուսակի 1Մ.
2. Արտադրյալի և տարբերության համեմատում 3Մ.
3. Ընտրի՛ր նույն քանորդն ունեցող տարբերակները 4Մ.
4. Արտահայտությունների համեմատում (1) 2Մ.