Ավարտի՛ր հավասարությունը:
 
Դի՛ր \(+, -, :\) նշանը կամ \(*\) նշանը (բազմապատկման նշանի փոխարեն):
 
36  4  4 \(=\) 13