Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պարզի՛ր զանգվածն ըստ նկարի

Բարդություն հեշտ

1
2. Մրգի քանակը

Բարդություն միջին

3
3. Հավաքած բանջարեղենի քանակը

Բարդություն միջին

3
4. Պարզի՛ր կարտոֆիլի զանգվածը

Բարդություն միջին

3
5. Ո՞ւմ բեռն է ծանր

Բարդություն միջին

3
6. Ամենաթեթև և ամենածանր մրգերը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք՝ «Կիլոգրամ» թեմայից

Բարդություն միջին

7

Ուսումնական ձեռնարկներ