Տրված թիվը ներկայացրո՛ւ տասնյակի և միանիշ թվի գումարի տեսքով:
 
94 =  +