\(73\) թիվը, որը պարունակում է \(7\) տասնյակ և \(3\) միավոր, կարելի է ներկայացնել կարգային գումարելիների տեսքով, այսպես՝ 
 
\(73 = 70 + 3\) 
 
Ահա ևս մի քանի օրինակ:
 
\(21 = 20 + 1\)

\(44 = 40 + 4\)
 
\(63 = 60 + 3 \)
 
Համարվում է, որ \(60 + 3\) (\(6\) տասնյակին գումարած \(3\) միավոր), \(63\) թիվն է՝ ներկայացված կարգային գումարելիների գումարի տեսքով: