Երկնիշ թվեր գումարելիս կամ հանելիս հարմար է գործողությունները կատարել սյունակով:
Հանում
Գտնենք \(76 - 41\) արտահայտության արժեքը:

Միավորները գրում ենք իրար տակ, իսկ տասնավորներն իրար տակ, այսպես՝    
 
   7641

Աղյուսակով գումարման կամ հանման դեպքում միշտ գործողությունը կատարվում է աջից ձախ սկզբունքով, այսինքն՝ նախ հանում ենք միավորները` \(6 - 1 = 5\), և ստացված արդյունքը գրում ենք միավորների տակ՝
 
   76415

Ապա, տասնավորը հանում ենք տասնավորից՝ \(7 - 4 = 3\), և ստացված արդյունքը գրում տասնավորների տակ՝
 
   764135                        

Ուշադրություն
Այսպիսով՝ միավորը միավորից ենք հանում, տասնավորը՝ տասնավորից: