Տրված է 34:45 արտահայտությունը:
Ընտրի՛ր գործողությունների կատարման ճիշտ հերթականությունը: