Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ \(a\) -ի փոխարեն տեղադրելով տրված թվերը:
 
\(a\)
45
29
a+32