Բաց թողնված վանդակներում գրի՛ր տրված արտահայտության գործողությունների կատարման ճիշտ հերթականությունը:
 
2+i31+i2i2