Տրված է 8650+222 արտահայտությունը:
 
Ըստ գործողությունների կատարման կարգի՝ առաջինը կատարվում է ...