Տրված է 8958+445 արտահայտությունը:
 
Ըստ գործողությունների կատարման կարգի՝ առաջինը կատարվում է ...