Խնդիրը լուծիր մեկ գործողությամբ:
  
Կայանատեղիում կար 87 մեքենա: 16 մեքենա հեռացավ սկզբում, իսկ հետո ևս 2 -ը:
 
Քանի՞ մեքենա մնաց կայանատեղիում:
 
Պատասխան՝  մեքենա: