Կրճատիր, ապա բազմապատկիր:
  
Պատասխանը ամբողջ թիվ է:
 
91080 \(= \)