Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ամբողջ թվերի բազմապատկում (մինչև 10-ը) 1Մ.
2. Ամբողջ թվերի արտադրյալ (մինչև 100-ը) 2Մ.
3. Տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի արտադրյալ 3Մ.
4. Խառը և ամբողջ թվերի արտադրյալ (պատասխանը ամբողջ թիվ է) 3Մ.
5. Տարբեր նշաններով մի քանի ամբողջ թվեր 4Մ.