Պարզիր, թե b-ի ո՞ր արժեքներն են բավարարում b362>362 անհավասարությանը:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը: