Ամբողջ թվերի հանումը
Մենք արդեն գիտենք, թե ինչպես են գումարում ամբողջ թվերը: Ի՞սկ ինչպես է կատարվում ամբողջ թվերի հանումը:
 
Կատարենք հետևյալ հանումը՝ \(3-7\)
 
Այս թվերի տարբերությունն այն թիվն է, որին \(+7\) գումարելով, ստանում ենք \(3\): Դա \(-4\) թիվն է, քանի որ \(-4+7=3\)
  
Ուրեմն, կարող ենք գրել՝ +3+7=3+7=4
  
Պարզվեց, որ 3-ից 7 հանելու համար պետք է 3-ին գումարել 7
  
Նույն կերպ՝ 53=5+3=2
  
Այս օրինաչափությունը ճիշտ է ցանկացած երկու ամբողջ թվերի համար, ուստի՝
Մի ամբողջ թվից մեկ ուրիշ ամբողջ թիվ հանելու համար պետք է նվազելիին գումարել հանելիի հակադիր թիվը:
Դիտարկենք այլ օրինակներ:
Օրինակ
+12+9=+12+9=+3117=11++7=4
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: