Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Դրական թվերի տարբերություն (հանելին ավելի մեծ է) 1Մ.
2. Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1Մ.
3. Ամբողջ թվերի հանում (մեծ թվեր) 4Մ.
4. Պետք է հաշվել հակադիր թվերի գումարն ու տարբերությունը 3Մ.
5. Անհավասարում (ծայրահեղ դեպքեր) 5Մ.