Հաշվիր:
  
ա4 \(+ \)9 \(= \)
  
բ) \(-3 + (- 4) =\)