Արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը:
 
Քառակուսին օժտված է առանցքային համաչափության հատկությամբ: