Նկարված կանաչ կետերից ո՞րն է \(a\) ուղղի նկատմամբ համաչափ \(A\) կետին:
  
 Sim17.png
 
Պատասխան՝