«\(43\) և \(13\) թվերի տարբերության և \(892\) թվի արտադրյալը» բառակապակցությունը կարելի է գրել 4313892 թվային արտահայտության տեսքով:
 
Հաշվիր արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխան՝ արտահայտության արժեքը՝