Լրացրու աղյուսակը:
\(k\) -ի արժեքը01491115
k+9 -ի արժեքը       
30k -ի արժեքը