Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Թվային արտահայտության արժեքը 1Մ.
2. Թվային արտահայտության արժեքը 1Մ.
3. Տառային արտահայտության արժեքի հաշվում 1Մ.
4. Ուղղանկյան կողմը 3Մ.
5. Ուղղանկյան պարագիծը 3Մ.