Որոշիր 1228 թվի մոտավոր արժեքը հարյուրավորրի ճշգրտությամբ:
 
Պատասխան՝ 1228iiii