Միևնույն նշաններով ռացիոնալ թվերի գումարումը
Ձևակերպենք միևնույն նշաններով ռացիոնալ թվերի գումարման կանոնը:
 Միևնույն նշաններով ռացիոնալ թվերը գումարելու համար պետք է՝
  • գումարել թվերի մոդուլները
  • արդյունքի դիմաց դնել գումարելիների ընդհանուր նշանը
Օրինակ
29+43=29+43=29+43=149
 
Այսպիսով՝ 29+43=149
Տարբեր նշաններով ռացիոնալ թվերի գումարումը
Տարբեր նշաններով ռացիոնալ թվերը գումարելու համար պետք է՝
  • մեծ մոդուլից հանել փոքր մոդուլը
  • արդյունքի դիմաց դնել մեծ մոդուլով գումարելու նշանը
Օրինակ
712+14=71214=71214=412=13
 
Այսպիսով՝ 712+14=13
Ընդհանուր դեպքում ռացիոնալ թվերի գումարման համար ճիշտ է հետևյալ բանաձևը (սովորական կոտորակների գումարման բանաձևը)`
 
pq+mn=pn+qmqn
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: