Գումարիր խառը թվերը:
 
Գրիր անկրճատելի կոտորակ:
  
319+29121=ii