Կատարիր գումարումը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր \(+\) կամ  \(-\): Կոտորակը մի ձևափոխիր:
 
423+823=iii