Հաշվիր գումարը:
  
1125+415=ii (պատասխանը անկրճատելի կոտորակ է):