Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

15Մ.
1. Սովորական կոտորակներ (հայտարարը նույնն է) 2Մ.
2. Բացասական կոտորակների գումար (հայտարարը նույնն է) 2Մ.
3. Խառը թվերի գումարում, տարբեր հայտարարներ 3Մ.
4. Դրական կոտորակ և բացասական խառը թիվ 3Մ.
5. Խառը թվի և բացասական կոտորակի գումարը, տարբեր հայտարարներ 5Մ.