Կիրառելով pqmn=pnqmqn բանաձևը, հաշվիր ռացիոնալ թվերի տարբերությունը:
 
Պատասխան՝ 23918=ii