Կատարիր հետևյալ գործողությունը՝  11121112
 
Պատասխան՝