Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Բացասական և դրական կոտորակների մոդուլները 1Մ.
2. Մոդուլներով գործողություն 1Մ.
3. Բացասական կոտորակի մոդուլը 2Մ.
4. Հավասարման լուծումները (խառը թվեր) 4Մ.
5. Երկու թվերի կապը 3Մ.