Գտիր քառակուսու \(x\) կողմը, եթե նրա \(P\) պարագիծը 72 սմ է:
 
Պատասխան՝ \(x\) \(=\)  սմ: