Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ուղղանկյան մակերեսը 1Մ.
2. Անցած ճանապարհը 1Մ.
3. Տառային արտահայտության պարզեցում (բազմապատկման զուգորդական օրենք) 2Մ.
4. Տառային արտահայտության արժեքը 3Մ.