Ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը հավասար է 131 սմ², իսկ կողերից մեկի երկարությունը 7 սմ է:
1. Կարելի՞ է պնդել, որ ուղղանկյունանիստի ծավալը հավասար է 731 սմ³:
 
2. Հնարավո՞ր է արդյոք, որ ուղղանկյունանիստի ծավալը հավասար լինի 731 սմ³: