Ուղղանկյունանիստի ծավալը 57 սմ³ է, իսկ \(ND\) կողի երկարությունը՝ 17 սմ է:
 
Որոշիր ուղղանկյունանիստի \(NKLM\) նիստի մակերեսը:
 
picture1.png
 
Պատասխան՝  սմ²