Տասնորդական կոտորակների բաժանումը 10, 100, 1000,..., թվերի վրա
Քանի որ տասնորդական կոտորակը \(10\)-ով բազմապատկելիս ստորակետը տեղափոխվում է մեկ թվանշանով դեպի աջ (թիվը մեծանում է), ուրեմն \(10\)-ի վրա բաժանելու համար պետք է ստորակետը մեկ թվանշանով տեղափոխել դեպի ձախ (թիվը փոքրանում է):
 
\(27,5 : 10 = 2,75\)
 
Ստուգում՝ \(2,75 · 10 = 27,5\)
 
\(100\)-ի վրա բաժանելիս ստորակետը տեղափոխվում է երկու թվանշանով դեպի ձախ:
 
\(347,3 : 100 = 3,473\)
 
\(1078,42 : 100 = 10,7842\)
 
\(1000\)-ի վրա բաժանելիս ստորակետը տեղափոխվում է երեք թվանշանով դեպի ձախ:
  
\(51048,1 : 1000 = 51,0481\)
Տասնորդական կոտորակը \(10, 100, 1000\),..., թվերի  բաժանելիս ստորակետը պետք է տեղափոխել դեպի ձախ այնքան թվանշանով, որքան զրոներ կան մեկից հետո:
Ցանկացած ամբողջ թիվ կարելի է գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով՝ ստորակետից հետո տեղադրելով զրոներ:
 
\(9153 : 100 = 9153,0 : 100 = 91,530 = 91,53\)
 
\(670  : 100 =  670,0  : 100 = 6,700 =  6,7\)

Եթե տասնորդական կոտորակի ամբողջ մասն ավելի փոքր է բաժանարարից, ապա ամբողջ մասից առաջ գրում են մեկ կամ մի քանի զրո:
Օրինակ
\(6,7 : 10 = 06,7 : 10 = 0,67\)
 
\(4,761 : 100 = 004,761 : 100 = 0,04761\)
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: