Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը
Ինչպես ամբողջ թվերի համար, տասնորդական կոտորակների համար ևս կարելի է կիրառել դիրքային գրառում:
 
Սկզբում դիտարկենք այնպիսի տասնորդական կոտորակներ, որոնց համարիչի թվանշանների քանակն ավելին է կամ հավասար հայտարարի թվանշանների քանակից:
Համարիչում ստորակետով աջից անջատենք այնքան թվանշան, որքան զրո կա հայտարարում:
Օրինակ
84310=84,32037100=20,3744521000=4,452
Հիմա դիտարկենք այն դեպքը, երբ համարիչի թվանշանների քանակը փոքր է հայտարարի թվանշանների քանակից:
 
Համարիչին ձախից զրոներ կցագրելով, հավասարեցնում ենք համարիչի և հայտարարի թվանշանների քանակները և գալիս ենք արդեն դիտարկված դեպքին:
Օրինակ
96100=096100=0,9632110000=0032110000=0,0321
Տասնորդական կոտորակը բաղկացած է ամբողջ մասից (բոլոր թվանշանները մինչև ստորակետը) և կոտորակային մասից (բոլոր թվանշանները ստորակետից հետո):
 
Ցանկացած թվանշանի դիրքը տասնորդական կոտորակում կարևոր է, այն որոշում է թվանշանի կարգը:

Տասնորդական կոտորակի ամբողջ մասի կարգային միավորները նույն են, ինչ որ բնական թվերինը՝ միավորներ, տասնավորներ, հարյուրավորներ և այլն:

Կոտորակային մասի կարգային միավորները որոշում են այսպես՝ տասնորդականներ (ստորակետից անմիջապես հետո եկող կարգը), հարյուրերորդականներ (ստորակետից հետո եկող երկրորդ կարգը), հազարերորդականներ (ստորակետից հետո եկող երրորդ կարգը) և այլն:
 
Գրենք \(25,574, \) \(13,827,\)  \(3,9\) և \(48,65\) տասնորդական կոտորակների կարգային միավորները աղյուսակի տեսքով:
Օրինակ
 ՏասնավորներՄիավորներ,ՏասնորդականներՀարյուրերորդականներՀազարերորդականներ
\(25,574\)
\(2\)
\(5\)
\(5\)
\(7\)
\(4\)
\(13,827\)
\(1\)
\(3\)
\(8\)
\(2\)
\(7\)
\(48,65\)
\(4\)
\(8\)
\(6\)
\(5\)
 
\(3,9\)
 
\(3\)
\(9\)
  
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: