Բերված թվերից ո՞րն է համակարգային տասնորդական կոտորակը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: