Համեմատիր \(-7.253\) և \(7.252\) տասնորդական կոտորակները, օգտագործելով \(<, >, =\) նշանները:
Պատասխան
7.253i7.252