Համեմատիր \(\ 9.436\ ; \ 9.435\) տասնորդական կոտորակները, օգտագործելով \(<, >, =\) նշանները:
Պատասխան
9.436i9.435