Համեմատիր 2.4 և 2.48 կոտորակները:
 
Տեղադրիր \(<, >, =\) նշաններից մեկը:
Պատասխան
2.4  2.48