Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Տասնորդական կոտորակի կարճ գրելաձևը 1Մ.
2. Տասնորդական կոտորակը բնական թվերի միջև 2Մ.
3. Տասնորդական կոտորակների համեմատում (հազարերորդականներ) 3Մ.
4. Թվերը նվազման կարգով 4Մ.