Վիճակախաղում կա 580 տոմս, որից 7-ը շահող է:
 
Որքա՞ն է հավանականությունը, որ քաշած տոմսը չի լինի շահող:
  
Կոտորակը մի կրճատիր:
 
\(P =\)ii