Որոշի՛ր՝ որ բառերն են պատկանում «եղբայր» բառի ուղղագրությանը: