Գտի՛ր՝ տրված նախադասություններից որի մեջ ուղղագրական սխալ կա: