Ձայնավորների ուղղագրությունը բառասկզբում: Եվ-ի ուղղագրությունը
Բառասկզբում է լսվելիս գրվում է է:
Օրինակ՝ էշ, էկրան:
 
121.png  58.png
 
Ուշադրություն
Բացառություն են կազմում եմ, ես, ենք, եք, են օժանդակ բառերը:
Բառասկզբում ե տառը երկու հնչյունի նշան է և  կարդացվում է յ+է:
Օրինակ՝ եղնիկ, ելակ
  
1-52.png  44.png
 
Բառասկզբում օ լսվելիս գրվում է օ:
Օրինակ՝ օճառ, օձ:
 
1-70.png  1.1-20.png
 
Ուշադրություն
Բացառություն են կազմում ով և ովքեր բառերը:
Բառասկզբում ո տառը երկու հնչյունի նշան է  և կարդացվում է վ:
Օրինակ՝ ոսկի, ոզնի:
k.png  1.1-19.png
 
Բառասկզբում ը լսվելիս գրվում է ը:
Օրինակ՝ ընձուղտ, ընկույզ:
 
1-60.png  walnut.png
 
Բառասկզբում սկ, ստ, սպ, զբ, շտ, զգ բաղաձայններից առաջ լսվում է մի թույլ ը, որը չի գրվում:
Օրինակ՝ զգաստ, սպիտակ, սկսել, զբաղվել, շտապ, ստուգել:
Բառամիջում և առանձին յէվ կամ էվ լսելիս գրում ենք և տառով:
Օրինակ՝ արև, տերև:
 
1.9-08.png  WWE.png