Որոշի՛ր, թե շապիկներից որը այս պարանին չպետք է լինի:
  
Հուշում՝ ո՞ր բառը հոմանիշ չէ մյուսներին:
 
Շապիկ_Հոմ12.png