Ո՞ր հոմանիշ բառով կարող են փոխարինվել կանաչ գրված երկու բառերն էլ :
 
շեշտակի հարված

վճռական որոշում